Een hart voor mensen
met jongdementie

Het zorgnetwerk wil maximale ondersteuning bieden aan
mensen met jongdementie en hun naasten of familie.

Welkom bij zorgnetwerk
jongdementie

Dementie op jonge leeftijd is dementie waarbij de eerste symptomen optreden voor de leeftijd van 65 jaar. Naast de ziekte van Alzheimer, frontotemporale en vasculaire dementie komen in deze leeftijdsgroep ook meer zeldzamere vormen van dementie voor met zeer uiteenlopende en specifieke symptomen: Lewy Body dementie, ziekte van Huntington, prionenziektes,…

Dit verschil in oorzaken verklaart ten dele waarom de symptomen en de problemen bij personen die op jonge leeftijd lijden aan dementie, vaak anders en soms complexer zijn dan op oudere leeftijd.

Lees meer